söndag 7 september 2008

En liten påminnelse

Ian Matthews och hans lilla dotter Darcy. Bilden är hämtad från textbladet till albumet Some Days You Eat The Bear And Some Days The Bear Eats You

Du missade väl inte den rafflande fortsättningen i följetongen Därför gillar jag det mjuka 70-talet mitt den i Shoes-hysteri som blossade upp igår? Bekanta dig med mjukisar som Gary Ogan & Bill Lamb, Graham Nash och Ian Matthews. Läs och lyssna >>

1 kommentar:

spengochrille sa...

Ja det kan vara svårt att komma in om det står för många skor i farstun.