onsdag 5 oktober 2011

Still digging up the bones of Strummer and Jones

Av ingen särskild anledning alls mer än att det känns som lite för länge sedan som någon luftade något från Wendy James fina Elvis Costello-skrivna platta Now ain't the timefor your tears.

Inga kommentarer: